.

تاریخچه مدرسه هوشمند

از سال 1900که وسايل سمعي و بصري در مدارس آمريکا با هدف نمايش عيني وملموس موضوعات آموزشي و يادگيري بهتر، مورد استفاده قرار گرفت تا سال 1960 تحولات محتوايي آنچنان سريع انجام گرفت که فناوري آموزشي به عنوان يک نياز، راه به دنياي آموزش و پرورش بازکرد‎.
در قرن گذشته از اواخر دهه  پنجاه ميلادي تحولي در جهان آغاز شد كه بعدها آن را موج سوم نام نهادند.
موجي که
در پي آن برخي از كشورها به دنبال ايجاد ساختارهايي در جهت همراهي نظام آموزشي با جامعه شتابنده و تحولات فزاينده آن بوده‌اند و به فكر بازكاوي، بازسازي، تغييرات و تحول اساسي در نظام‌هاي آموزشي خويش افتادند.‏
از آن زمان تاكنون فناوري اطلاعات به عنوان راهبرد هدايت گر اين موج پيشگام پيوسته ابداعات نويني را براي بشر به ارمغان آورده است.

اولین مدارس هوشمند در سال 1996 در انگلستان تأسیس گردید و سپس مالزی در برنامه توسعه خود در پروژه " بیست بیست " مدارس هوشمند را جزو یکی از برنامه های اساسی خود قرار داد.
فناوري اطلاعات و ارتباطات را مي‌توان به عنوان ابزاري نيرومند براي ارتقا كيفيت و كارايي آموزش مورد استفاده قرار داد. تلفيق فناوري اطلاعات و ارتباطات با آموزش و سيستم يادگيري يك فرايند چندوجهي و پيچيده است. يگانه امر مداوم ثابت دراين فرايند تغيير است.
بالاترين ميزان موفقيت در امر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در يادگيري زماني حاصل مي‌شود كه ازسردرگمي و بهت زدگي درمورد فناوري اطلاعات و ارتباطات خارج شويم و ذهن و احساس خود را بر شگفتي‌هاي يادگيري متمركز كنيم.

فناوري با ارائه مجموعه متنوعي شيوه‌هاي آموزشي و يادگيري دانش آموز را براي كسب آگاهي در زمينه مورد علاقه شان تشويق مي‌كند و يادگيري معني دار را ميسر مي‌سازد.

در ایران نیز در سال تحصیلی 84-1383 سازمان آموزش و پرورش تهران اقدام به راه اندازی مدارس هوشمند ( Smart Schools ) در چهار دبیرستان منتخب مناطق مختلف تهران نموده است.

وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه های دینی و مقتضیات زمان و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز ایران در سال 1404 و دستیابی به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت اقدام به توسعه و تجهیز مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح کشور نموده است، از این رو برای نیل به این هدف نیاز به همتی مضاعف در سال جهاد اقتصادی داریم.